کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

احتمال سفیدک

احسان آسیابرنژاد

باسلام.گلخانه خیار دارم الان دو سال متوالی هست که گلخانه ام دچار نوعی قارچ میشه که در ابتدا حاشیه برگها رو درگیر میکنه و بعب به سرعت از برگهای پایینی به سمت برگهای بالایی حرکت میکنه به سرعت در همه جای گلخانه انتشار پیدا میکنه و برگها رو به صورت لکه لکه خشک میکنه و در برگهای جدید به صورت لکه های داخلی زردکمرنگ مشاهده میشه.همه قارچکشها رو زدم اما هیچ.مانکوذب داکونیل منالاکسیل اکسی کلور.راهنمایی کنید
بدون پاسخ