کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

پلاک دار کردن دام

میثم محمد مومنی

جهت پلاک دار کردن دام بایست به کجا مراجعه کرد؟
0
چهارشنبه, 17 مهر 1398

0 امتیاز پاسخ :

3.0 ستاره

با سلام - برای پلاک دار کردن دام به مرکز اصلاح نژاد دام کشور و برای ثبت و هویت گذاری اسب و میکروچیپ گذاری آن به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - کمیته هویت گذاری اسب؛ آقای دکتر سیدآبادی مراجعه فرمایید. 


0
چهارشنبه, 17 مهر 1398

0 امتیاز پاسخ :

3.0 ستاره

با سلام - برای پلاک دار کردن دام بایستی به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز اصلاح نژاد دام کشور مراجعه و با کارشناسان آن مرکز هماهنگ نمایید. در ضمن در خصوص اسب نیز برای هویت گذاری و دور شناسنامه برای اسب خصوصا اسبهای کورس و مسابقه و نیز میکروچیپ گذاری آن می توانید به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - کمیته هویت گذاری و ثبت اسب کشور جناب آقای دکتر سیدابادی مراجعه فرمایید.