کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

مقدار علوفه برای تولید شیر

علی احمدی

برای اینکه اختلالی در تولید شیر بوجود نیاید و از طرف دیگر هزینه اضافی هم ندهیم بهترین میزان علوفه چقدر است؟

نام پاسخ دهنده : آقای دکتر رضا ابراهیمی

0
دوشنبه, 22 بهمن 1397

0 امتیاز پاسخ :

3.0 ستاره

 1-برای دام های با تولید پایین مثل گاو بومی ، گاو شیری با تولید 15 لیتر شیر در روز گوسفند داشتی و بره های نر پرواری با افزایش وزن کمتر از 150 گرم در روز مقدار مصرف روزانه خوراک به ازای هر کیلو گرم وزن بدن، معادل 30 گرم خوراک خشک یا به عبارتی 3 درصد وزن بدن است.

2 – اگر گاوی با وزن بدن 600 کیلوگرم در اختیار دارید به طور میانگین روزانه 18 کیلو گرم مصرف خوراک خواهید داشت، که از این 18 کیلوگرم به مقدار 50 درصد آن مربوط به علوفه (9 کیلوگرم) و 50 درصد آن مربوط به کنسانتره (9 کیلوگرم) است. از این مقدار توصیه می شود که از نسبت های مساوی علوفه های قابل دسترس استفاده نمائید.بطور مثال از 9 کیلوگرم علوفه خشک مورد نیاز، چنانچه از سیلوی ذرت، یونجه و کاه گندم استفاده می نمائید پیشنهاد می گردد به مقدار 10 کیلوگرم سیلوی ذرت (معادل 3 کیلوگرم سیلوی خشک)، 3 کیلوگرم یونجه خشک و 3 کیلوگرم کاه گندم خرد شده در جیره غذایی گاو های شیری استفاده شود.

3 – اگر وزن گوسفند زنده 45 کیلوگرم باشد، مصرف خوراک روزانه این دام1350 گرم می باشد که 50 درصد آن معادل 675 گرم مربوط به علوفه خشک و 675 گرم مربوط به کنسانتره است.