کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

کاهش رشد آبزیان

محمد جوانمردی

مهمترین دلیل یا دلایل کاهش رشد آبزیان در هوای گرم چیست؟
0
شنبه, 13 بهمن 1397

0 امتیاز پاسخ :

0.0 ستاره

باسلام بسته به نوع گونه آبزی متفاوت است . در آبزیانی که از غذای زنده در پروسه تولید استفاده میکنند نوسانات حرارتی ممکن است با بیولوژی زئوپلانکتونها یا فیتوپلانکتونهای خاص وباکتریهای مفید استخر در تعارض بوده و منجر به کاهش سطح دسترسی ابزی به غذای زنده شود.در ماهیان سردابی مشخصا افزایش درجه حرارت بدلایل مختلف از جمله فعالیت میکروارگانیسمهای آپورچونیست به کاهش رشد وافزایش احتمال ابتلاء به بیماریها منجر خواهد شد.