کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت
سه شنبه, 16 مهر 1398

این کتاب شامل آنالیز شیمیایی و ترکیبات مغذی حدود 180 ماده خوراکی قابل مصرف در تغذیه دام و طیور می باشد.

این کتاب شامل آنالیز شیمیایی و ترکیبات مغذی حدود 180 ماده خوراکی قابل مصرف در تغذیه دام و طیور می باشد.

0 : تعداد نظرات

تعداد امتیاز: 3

نظر بدهید و ستاره های امتیاز را انتخاب نمائید