کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت
دوشنبه, 29 مهر 1398

کتاب انرژي و مواد مغذي خوراكهاي دام در ایران اين كتاب دومين جلد از سري كتابهاي" جداول استاندارد غذايي دام ايران" است. اولين جلد از اين سري در سال 1387 توسط موسسه تحقيقات علوم دامي كشور با عنوان " جداول تركيبات شيميايي منابع خوراك دام و طيور ايران" و به

اين كتاب دومين جلد از سري كتابهاي" جداول استاندارد غذايي دام ايران" است. اولين جلد از اين سري در سال 1387 توسط موسسه تحقيقات علوم دامي كشور با عنوان " جداول تركيبات شيميايي منابع خوراك دام و طيور ايران" و به تاليف آقاي مهندس عباسي و همكاران انتشار يافت. كتاب حاضر در سه فصل و بر گرفته از گزارش نهايي پروژه " برآورد انرژي قابل متابوليسم و خالص مواد خوراكي موجود در ايران بر اساس تركيبات شيميايي و معادلات پيش بيني" است و علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر در باره نحوه جمع آوري داده ها، تجزيه و تحليل آماري داده ها و تخمين بخش انرژي مواد خوراكي به متن گزارش نهايي فوق كه توسط سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي انتشار يافته است مراجعه نمايند.

0 : تعداد نظرات

تعداد امتیاز: 3

نظر بدهید و ستاره های امتیاز را انتخاب نمائید