کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

نتیجه یک پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته اینجانب وهمکارانم در خصوص کاربرد عصاره آلوئه ورا در تاسماهیان پرورشی نشان داد استفاده از این ماده به میزان یک درصد جیره غذایی روزانه منجر به افزایش راندمان تولید وپیشگیری از بروز بیماریها میگردد. باتوجه به ارزش اقتصادی

علاقمندان به توضیحات تکمیلی به مقاله منتشر شده در سایت مجله علمی شیلات ایران دوره 25 شماره 1 سال 1395 مراجه فرمایند

0 : تعداد نظرات

تعداد امتیاز: 3

نظر بدهید و ستاره های امتیاز را انتخاب نمائید