کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور یکی از با سابقه ترین آزمایشگاه های ایجاد شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میباشدکه فعالیت خود را از ابتدای شروع به کار مؤسسه در سال 1312 آغاز کرد و در ابتدا در زیرمجموعه بخش های علوم دامی به عن

بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور یکی از با سابقه ترین آزمایشگاه های ایجاد شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میباشدکه فعالیت خود را از ابتدای شروع به کار مؤسسه در سال 1312 آغاز کرد و در ابتدا در زیرمجموعه بخش های علوم دامی به عنوان بازوی تحقیقاتی در خدمت پژوهشگران قرار گرفت. در بازنگری تشکیلات موسسه درسال 1376، بخش های تحقیقاتی به صورت موضوعی تشکیل شدند و هر یک از بخش ها، آزمایشگاه مرتبط با فعالیت خود را اداره میکرد. و در سال 1379 به منظور یکپارچه سازی آزمایشگاه ها و ارائه بهتر خدمات مدیریت امور آزمایشگاه ها ایجاد گردید. با گذشت زمان و پیشرفتهای تکنولوژی، این مجموعه نیز همگام با مراکز معتبر جهانی امکانات خود را به روز کرده و از تجهیزات با تکنولوژی بالا و روزآمد استفاده می کند و در حوزه تحقیقات دام و محصولات دامی مجموعه ای کامل و بی نظیر را در کنار هم با نام مدیریت امور آزمایشگاهها فراهم نموده است. مجموعه مدیریت امور آزمایشگاه ها دارای پنج آزمایشگاه اصلی و چندین آزمایشگاه زیر مجموعه با نام های زیر می باشد: آزمایشگاه تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور (آزمایشگاه تغذیه شیمیایی خوراک، آزمایشگاه فیزیولوژی تغذیه، آزمایشگاه بیوشیمی) آزمایشگاه فرآوری تولیدات دامی (آزمایشگاه شیر و فرآورده های لبنی، آزمایشگاه گوشت، آزمایشگاه تخم مرغ، آزمایشگاه چرم، پوست، الیاف دامی، بررسی های فولیکولی) آزمایشگاه عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل آزمایشگاه بیوتکنولوژی (آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، آزمایشگاه سیتوژنتیک، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه ژنومیکس ،آزمایشگاه تولید مثل و بانک ژن) سابقه هشتاد سال فعالیت مثتمر مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و نیز در اختیار داشتن دستگاه های روزآمد و کادر مجرب آن را به مجموعه ای توانا، کارا و پاسخگو جهت خدمت رسانی به پژوهشگران، محققین ستادی و استانی،مراکز علمی و دانشگاهی، بخش های خصوصی و دولتی تبدیل کرده است در ادامه لیست تعدادی از تجهیزات موجود در مجموعه ارائه می شود. آزمایشگاه تغذیه فعاليت های آزمايشگاههاي تغذيه و فيزيولوژي دام و طيور 1 - تعيين تركيبات شيميايي خوراكهاي دام و طيور 2 – تعيين ميزان قابليت هضم مواد خوراكي دام و طيور به روش in vitro و in vivo 3 – تعيين ميزان تجزيه پذيري خوراك دام (ماده خشك ؛ پروتئين خام و …) به روش in situ 4 – تعيين ميزان انرژي قابل متابوليسم خوراك دام براي نشخواركنندگان به روش تكنيك آزمايشگاهي توليد گاز ( in vitro Gas Production Technique ) 5 – تعيين ميزان انرژي قابل متابوليسم خوراك براي طيور به روش Force Feeding 6 – انجام آزمايشات مختلف جهت تعيين پارامترهاي بيوشيميايي خون و ادرار 7 – انجام آزمايشات به منظور بررسي و تاييد فني ارزش غذايي مواد خوراكي ارسالي از سوي سازمان‌ها و مراكز دولتي و بخش خصوصي 8 – همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي بخش تغذيه و ساير بخشهاي تحقيقاتي مؤسسه و مراكز تحقيقات استانها 9 – همكاري با دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي كشور جهت آموزش آزمايشات به دانشجويان و گذراندن دوره كارآموزي معرفی توانمندی های آزمایشگاه تغذیه شیمیایی خوراک: دستگاه اندازه گیری پروتئین Kejeltec Analyzer FOSS Tecator الف- آزمایشگاه تغذیه شیمیایی خوراک اندازه گيري پروتئين خام اندازه گيري انرژي خام اندازه گيري الياف خام اندازه گيري چربي خام اندازه گيري خاكستر اندازه گيري عناصر معدني شامل :كلسيم ، فسفر، آهن، روي، مس، منگنز، منيزيم، پتاسيم ، سديم، كلر، سرب وگوگرد اندازه گيري ديواره سلولي(NDF ) اندازه گيري ديواره سلولي بدون همي سلولز(ِADF ) اندازه گيري ليگنين (ADL ) اندازه گيري اوره اندازه گيري نيتروژن فرار ( TVN) اندازه گيري خاكستر نامحلول در اسيد (AIA) اندازه گيري كل اسيد هاي چرب فرار (TVFA) اندازه گيري نيتروژن آمونياكي (N- NH3 ) اندازه گيري pH اندازه گيري ماده خشك اندازه گيري قابليت هضم به روش حيوان زنده (in vivo ) شامل قابليت 1- 1- اندازه گيري ماده خشك 2- اندازه گيري پروتئين خام 3- اندازه گيري انرژي خام 4- اندازه گيري الياف خام 5- اندازه گيري چربي خام 6- اندازه گيري خاكستر 7- اندازه گيري عناصر معدني شامل :كلسيم ، فسفر، آهن، روي، مس، منگنز، منيزيم، پتاسيم ، سديم، كلر، سرب وگوگرد 8- اندازه گيري ديواره سلولي(NDF ) 9- اندازه گيري ديواره سلولي بدون همي سلولز(ِADF ) 10- اندازه گيري ليگنين (ADL ) 11- اندازه گيري اوره 12- اندازه گيري نيتروژن فرار ( TVN) 13- اندازه گيري خاكستر نامحلول در اسيد (AIA) 14- اندازه گيري كل اسيد هاي چرب فرار (TVFA) 15- اندازه گيري نيتروژن آمونياكي (N- NH3 ) 16- اندازه گيري pH 17- اندازه گيري قابليت هضم به روش حيوان زنده (in vivo ) شامل قابليت هضم ماده خشك ، ماده آلي، پروتئين خام، الياف خام ، چربي خام و انرژي خام و كل مواد مغذي قابل هضم ( TDN) 18- اندازه گيري قابليت هضم به روش آزمايشگاهي (in vitro )شامل قابليت هضم ماده خشك ، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشك 19- تكنيك آزمايشگاهي توليد گاز ( in vitro Gas Production Technique ) 20- اندازه گيري تجزيه پذيري ماده خشك ، ماده آلي و پروتئين خام 21- اندازه گيري انرژي قابل متابوليسم ( ME) در طيور 22- اندازه گيري كل تانن و كل تركيبات فنلي قابل استخراج 23- اندازه گيري كربوهيدراتهاي غير ساختماني (نشاسته و قندهاي محلول) 24- اندازه گيري سلولز و همي سلولز 25- اندازه گيري فيبر محلول، فيبر نامحلول و بتا گلوكان 26- اندازه گيري ويسكوزيته 27- اندازه گيري به روش CNCPS 28- اندازه گيري كروم به روش اسپكتروفتومتري جهت تعيين قابليت هضم به روش in vivo بمب کالریمتری IKA® Werke دستگاه اندازه گیری دیواره سلولی Fibertec 2010 FOSS Tecator دستگاه Gas Test WTB Binder طیف سنجی جذب اتمی با تکنیک شعله و کوره و هیدرید ژنراتور Flame Atomic Absorption Spectroscopy GBC 932 Plus دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته Prigrammable Rheometer Brookfield اسپکتروفوتومتر Bel دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک (NIR) FOSS InfraXact دستگاه Gas Test WTB Binder ب- آزمایشگاه فیزیولوژی تغذیه 1 – تعیین میزان قابلیت هضم مواد خوراکی دام و طیوربه روش in vitro in vivo , و... 2 – تعیین میزان تجزیه پذیری خوراک دام (ماده خشک، پروتئین خام و ...) به روش in situ 3 – تعیین میزان تخمیرپذیری و انرژی قابل متابولیسم خوراک دام (نشحوارکنندگان) به روش تکنیک آزمایشگاهی تولیدگاز (In vitro Gas Production Technique) ج- آزمایشگاه بیوشیمی 1 – تعیین میزان اسیدهای چرب فرار و اسید لاکتیک در مواد سیلویی و تخمیری و شیرابه شکمبه و تعیین پروفیل اسیدهای چرب در مواد خوراکی و فرآورده های دامی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی 2 – بررسی و به‌کارگیری مکمل های مواد معدنی الی و رنگدانه های گیاهی در تغذیه دام و طیور دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC) دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) الف – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 1 – انجام تست های انساب و انتساب در دام های اهلی ایران 2 – تشخیص بیماری های ژنتیکی دامی با استفاده از تکنیک های ژنتیک مولکولی 3 – شناسایی مولکولی نژاد های بومی و ارائه برنامه حفاظتی برای جمعیت های دامی کشور 4 – مطالعه ژن های کاندیدای مرتبط با صفت تولیدی و تولید مثلی جمعیت های دامی کشور 5 – مطالعه بیان ژن ها به منظور بهینه سازی مصرف مواد مغذی در دام های کشور 6 – تعیین توالی قطعات ژنی در مطالعات ژنتیکی آنالیز بیان ژن Real time PCR آمریکا/ Applied Biosystems 7500 ژنتیک آنالیزر • 1- انجام آزمايشات كامل سيتوژنتيكي دام و طيور و زنبور عسل • شامل : استخراج كروموزوم از خون و بافت ،كاريوتايپ، نواربندي كروموزومها (C و G باندينگ ) • 2- استخراج DNA از خون ، بافت ، شير و اسپرم موجودات مختلف • 3- ژنوتايپينگ ماركرهاي RAPD ، ميكروساتلايت ، RFLP و ... • 4- مطالعه بر روي پلي مورفيسم ژنهاي اقتصادي دام ، طيور و زنبور عسل • 5- آزمون تست انساب • 6- كشت و مطالعه بر روي باكتريها و پروبيوتيك ها • اندازه¬گیری غلظت و کیفیت اسیدهای نوکلئیک بدون رقیق سازی نمونه DNA و RNA نانو دراپ Drop Nano اندازه¬گیری غلظت و کیفیت اسیدهای نوکلئیک بدون رقیق سازی نمونه DNA و RNA نانو دراپ Drop Nano • • استریو میکروسکوپ Microscope Olympus ب-آزمایشگاه میکروب شناسی 1- شناسایی، جداسازی و خالص سازی وتولید آزمایشگاهی سوش های پروبیوتیک در تغذیه دام و طیور و صنایع غذایی 2 – انجام آزمایشات میکروبی (توتال کانت، کلی فرم ، ایشرشیا ¬کلی، کپک، مخمر و...) 3 – تولید آزمایشگاهی آنزیم های میکروبی (باکتریایی و قارچی) جهت استفاده در تغذیه دام و طیور انکوباتور هود لامینار اتوکلاو دستگاه لیوفیلیزه Freeze-dryer دستگاه برش بافت Microtume Leica RM 2145 الف- آزمایشگاه الیاف دامی و پوست 1- تعیین خصوصیات کمی و کیفی (فیزیکی و شیمیایی) الیاف دامی(شامل شستشوی پشم و حلاجی الیاف دامی - اندازه گیری طول استاپل - قطر الیاف - طول (XH و XB) الیاف - درصد کرک و مو – چربی – راندمان - استحکام و تعیین مدولاسیون) 2- تعیین خصوصیات کمی و کیفی (فیزیکی و شیمیایی) پوست و چرم دام (شامل: اندازه گیری ضخامت پوست، گرین فوتاژ در پوست) 3- تعیین خصوصیات فولیکولی تولید کننده الیاف دامی دستگاه عمل آوری بافت Histokinette • - شستشوي پشم و حلاجي الياف دامي • 2- اندازه گيري طول استاپل در الياف گوسفند و بز • 3- اندازه گيري قطر الياف گوسفند و بز • 4- اندازه گيري طول (XH و XB) الياف گوسفند و بز • 5- اندازه گيري درصد كرك و مو در الياف گوسفند و بز • 6- اندازه گيري چربي در الياف گوسفند و بز • 7- اندازه گيري راندمان در الياف گوسفند و بز • 8- تعيين مدولاسيون (درصد) : تعيين درصدهاي الياف بدون مدولا، الياف مدولايي و كمپ • 9- اندازه گيري استحكام در الياف گوسفند و بز • 10- اندازه گيري ضخامت پوست گوسفند و بز • 11- اندازه گيري گرين پوست گوسفند و بز • 12- اندازه گيري فوتاژ در پوست گوسفند و بز دستگاه اندازه گیری استحکام Instrume • • ب- آزمایشگاه شیر و فرآورده لبنی 1- انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی شیر و فرآورده های آن (اندازه گیری ازت کل، ازت محلول، ازت غیر پروتئینی، چربی، نمک، خاکستر و ...) 2- تولید آزمایشگاهی انواع فرآورده های لبنی در سطح پایلوت دستگاه آنالیز شیر (Mikoscan) دستگاه اندازه گیری ماده خشک • 1- اندازه گيري اسيديته در شير و فرآورده هاي لبني • 2- اندازه گيري pH در شير و فرآورده هاي لبني • 3- اندازه گيري ماده خشك در شير و فرآورده هاي لبني • 4- اندازه گيري پروتئين در شير و فرآورده هاي لبني • 5- اندازه گيري NPN در شير و فرآورده هاي لبني • 6- اندازه گيري ازت آزاد در شير و فرآورده هاي لبني • 7- اندازه گيري ازت محلول در شير و فرآورده هاي لبني • 8- اندازه گيري چربي در شير و فرآورده هاي لبني • 9- اندازه گيري خاكستر در شير و فرآورده هاي لبني • 10- اندازه گيري نمك در شير و فرآورده هاي لبني • 11- اندازه گيري مواد معدني شامل :كلسيم، فسفر، منيزيم و پتاسيم در شير و فرآورده هاي لبني • 12- اندازه گيري درصدهاي چربي، پروتئين، لاكتوز، ماده خشك و SNF در شير و فرآورده هاي لبني با استفاده از دستگاه ميلكواسكن ج- آزمایشگاه گوشت 1- تعیین میزان ترکیبات شیمیایی گوشت و فرآورده های آن 2- تعیین صفات کیفی و تکنولوژیکی گوشت (رنگ و تعیین WHC در گوشت و فرآورده های گوشتی، ماندگاری (TBA) و ...) • 1- اندازه گيري pH در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 2- اندازه گيري ماده خشك در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 3- اندازه گيري پروتئين در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 4- اندازه گيري ازت غير پروتئيني در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 5- اندازه گيري چربي در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 6- اندازه گيري خاكستر در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 7- اندازه گيري مواد معدني شامل : كلسيم، فسفر، منيزيم، پتاسيم و سديم در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 8- اندازه گيري افت وزن پس از پخت در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 9- اندازه گيري WHC در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور • 10- اندازه گيري TVN در گوشت و فراورده هاي گوشتي دام و طيور د- آزمایشگاه تخم مرغ 1- تعیین خصوصیات کیفی و ظاهری تخم مرغ (شامل : وزن، ارتفاع، سفیده، واحد هاو، وزن پوسته، رنگ زرده ، ضخامت پوسته، استحکام پوسته، وزن مخصوص و ...) • 1- اندازه گيري وزن تخم مرغ • 2- اندازه گيري ارتفاع سفيده تخم مرغ • 3- اندازه گيري واحد هاو تخم مرغ • 4- اندازه گيري وزن پوسته تخم مرغ • 5- تعيين نمره رنگ زرده تخم مرغ • 6- اندازه گيري ضخامت پوسته تخم مرغ • 7- اندازه گيري استحكام تخم مرغ • 8- اندازه گيري وزن مخصوص تخم مرغ • 9- اندازه گيري كلسترول تخم مرغ آزمایشگاه عسل 1- انجام آزمایشات شیمیایی کنترل کیفی عسل (شامل: رطوبت، هیدروکسی متیل فورفورات، اسیدیته، PH، ساکارز، نسبت گلوکز به فروکتوز، قندهای احیا کننده، خاکستر، دیاستاز و گلوکز تجارتی) 2- بررسی خصوصیات ظاهری عسل

0 : تعداد نظرات

تعداد امتیاز: 3

نظر بدهید و ستاره های امتیاز را انتخاب نمائید