کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

0

تعداد مشاوران

0

تعداد کاربران

0

تعداد سوالات

0

تعداد مطالب و پاسخ ها

گوسفند و بز

مشاوران ما


زیر بخش ها

بدون زیر بخش

سوالات

 تعداد کل سوالات :1
صفحه 1 از 1 صفحه

مطالب مربوط به گوسفند و بز

دوشنبه, 29 مهر 1398

کتاب انرژي و مواد مغذي خوراكهاي دام در ایرانکتاب انرژي و مواد مغذي خوراكهاي دام در ایران اين كتاب دومين جلد از سري كتابهاي" جداول استاندارد غذايي دام ايران" است. اولين جلد از اين سري در سال 1387 توسط موسسه تحقيقات علوم دامي كشور با عنوان " جداول تركيبات شيميايي منابع خوراك دام و طيور ايران" و به

تعداد بازدید : 2714

تعداد نظرات : 0دوشنبه, 29 مهر 1398

ارزش غذايي برخی از خوراكهاي مندرج در کتاب جداول ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور ایران (بر اساس 100% ماده خشك)ارزش غذايي برخی از خوراكهاي مندرج در کتاب جداول ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور ایران (بر اساس 100% ماده خشك) که عمدتا در جیره نویسی دام و طیور قابل استفاده خواهد بود. البته نسخه دوم این کتاب با اطلاعات تکمیلی نیر به چاپ رسیده و قابل استفاده می باشد.

تعداد بازدید : 0

تعداد نظرات : 0سه شنبه, 16 مهر 1398

کتاب جداول ارزش غذاییاین کتاب شامل آنالیز شیمیایی و ترکیبات مغذی حدود 180 ماده خوراکی قابل مصرف در تغذیه دام و طیور می باشد.

تعداد بازدید : 2253

تعداد نظرات : 0سه شنبه, 16 مهر 1398

انواع روش های پرورش گوسفندروش های پرورش گوسفندان بر اساس نوع دام: • پرورش گله خالص • روش پرورش آميخته • پرورش سنتی • پرورش بره ها روش های پرورش گوسفند بر اساس روش تغذيه ای: • پرورش در مراتع و مزارع • پرورش به روش چرای آزاد • پرورش به روش نيمه آزاد • پرورش به روش پرواربندی

تعداد بازدید : 2158

تعداد نظرات : 0تعداد کل مطالب :4
صفحه 1 از 1 صفحه