کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

0

تعداد مشاوران

0

تعداد کاربران

0

تعداد سوالات

0

تعداد مطالب و پاسخ ها

گاو گوشتی و شیری

مشاوران ما


زیر بخش ها

بدون زیر بخش

سوالات

 تعداد کل سوالات :2
صفحه 1 از 1 صفحه

مطالب مربوط به گاو گوشتی و شیری

شنبه, 20 بهمن 1397

اصول صادرات دام و طیور زندهصادرات دام و طیور از جمله راه های بهبود درآمد کشاورزان و ارزآوری برای کشور می باشد. از جمله شرایط عمومی صادرات هر گونه دام و طیور در کشور دریافت مجوزها و موافقت نامه های لازم از نهادهای ذیربط، دریافت تأييديه سازمان دامپزشكي و… است.

تعداد بازدید : 258

تعداد نظرات : 0تعداد کل مطالب :1
صفحه 1 از 1 صفحه