کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

0

تعداد مشاوران

0

تعداد کاربران

0

تعداد سوالات

0

تعداد مطالب و پاسخ ها

دامپزشکی طیور

مشاوران ما


زیر بخش ها

بدون زیر بخش

سوالات

 تعداد کل سوالات :0
صفحه 1 از 0 صفحه

مطالب مربوط به دامپزشکی طیور

شنبه, 20 بهمن 1397

بحران مقاومت باکتریها در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفیظهور سریع و ناگهانی مقاومت باکتریهای بیماریزا در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی میتواند اثر درمانی آنها را در جلوگیری و ریشه کنی بیماریها بخطر بیاندازد. توصیه های کاربردی، مناسب نمودن رژیم های درمانی و جلوگیری از انتقال بیماریها می توانند در مدیریت بحران م

تعداد بازدید : 602

تعداد نظرات : 0تعداد کل مطالب :1
صفحه 1 از 1 صفحه