کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

0

تعداد مشاوران

0

تعداد کاربران

0

تعداد سوالات

0

تعداد مطالب و پاسخ ها

بهداشت و بیماریهای آبزیان

مشاوران ما


زیر بخش ها

بدون زیر بخش

سوالات

 تعداد کل سوالات :2
صفحه 1 از 1 صفحه

مطالب مربوط به بهداشت و بیماریهای آبزیان

یکشنبه, 28 بهمن 1397

کاربرد الوئه ورا در تاسماهیان پرورشینتیجه یک پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته اینجانب وهمکارانم در خصوص کاربرد عصاره آلوئه ورا در تاسماهیان پرورشی نشان داد استفاده از این ماده به میزان یک درصد جیره غذایی روزانه منجر به افزایش راندمان تولید وپیشگیری از بروز بیماریها میگردد. باتوجه به ارزش اقتصادی

تعداد بازدید : 2258

تعداد نظرات : 0تعداد کل مطالب :1
صفحه 1 از 1 صفحه