کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

همه مشاوران

مشاوران

مشاوران مجرب مورد علاقه خود را بر اساس گزینه های گوناگون جستجو نمائید.

بخش تخصصی
زیر بخش
امتیاز
استان
نام و نام خانوادگي

مشاوران ما


خانم دکتر فرحناز جهانشاهی افشار امتیاز:0 آفلاین بخش تخصصی : گیاه پزشکی زیر بخش : بیماریهای گیاهی استان : تهران تخصص : بیماری شناسی گیاهی-نماتدشناسی تعداد مطالب : 0 تعداد سوالات پاسخ داده شده : 0 تعداد ماه عضویت : 1ماه
آقای دکتر سید حسن ملکشی امتیاز:0 آفلاین بخش تخصصی : گیاه پزشکی زیر بخش : آفات گیاهی استان : تهران تخصص : حشره شناسی کشاورزی- گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک تعداد مطالب : 0 تعداد سوالات پاسخ داده شده : 0 تعداد ماه عضویت : 1ماه
خانم دکتر لاله ابراهیمی امتیاز:0 آفلاین بخش تخصصی : گیاه پزشکی زیر بخش : آفات گیاهی استان : تهران تخصص : حشره شناسی کشاورزی تعداد مطالب : 0 تعداد سوالات پاسخ داده شده : 0 تعداد ماه عضویت : 1ماه
خانم مهندس مهندس محبوبه افضل وطن امتیاز:0 آفلاین بخش تخصصی : اقتصاد و بازرگانی محصولات کشاورزی و نهاده ها زیر بخش : اقتصاد و توسعه کشاورزی استان : تهران تخصص : کارآفرینی گرایش فناوری و تجاری سازی تعداد مطالب : 0 تعداد سوالات پاسخ داده شده : 0 تعداد ماه عضویت : 2ماه
آقای دکتر علی سعیدیان امتیاز:0 آفلاین بخش تخصصی : صنایع غذایی و تبدیلی زیر بخش : صنایع غذایی و تبدیلی زراعی و باغی , صنایع غذایی و تبدیلی دام- طیور و آبزیان استان : فارس تخصص : صنایع غذایی تعداد مطالب : 0 تعداد سوالات پاسخ داده شده : 0 تعداد ماه عضویت : 3ماه
آقای دکتر محسن مفیدی نیستانک امتیاز:0 آفلاین بخش تخصصی : گیاه پزشکی زیر بخش : آفات گیاهی استان : تهران تخصص : تاکسونومی، بیوسیستماتیک و فیلوژنی تعداد مطالب : 0 تعداد سوالات پاسخ داده شده : 0 تعداد ماه عضویت : 3ماه
تعداد کل مشاوران :17
صفحه 1 از 3 صفحه