کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت
شماره ردیف نام و نام خانوادگی استان/شهر حوزه فعالیت مهارت تعداد فعالیت تعداد روز عضویت
21 آقای مهندس خباث قادری تهران / اقتصاد و بازرگانی محصولات کشاورزی و نهاده ها اقتصاد و توسعه کشاورزی 0 1216روز
22 آقای مهندس محمدرضا نعمتیان تهران / گیاه پزشکی آفات گیاهی 0 1242روز
23 آقای دکتر مصطفی شریف روحانی تهران / شیلات و آبزیان بهداشت و بیماریهای آبزیان 3 1244روز
24 آقای مهندس علی محمدی سمنان / زراعت و اصلاح نباتات سبزی و صیفی 2 1286روز
25 آقای دکتر رضا ابراهیمی اصفهان / دامپروری گاو گوشتی و شیری , گوسفند و بز , اسب , طیور 5 1287روز
26 آقای دکتر محمد اصلانی البرز / دامپزشکی دامپزشکی دامهای بزرگ , دامپزشکی اسب , دامپزشکی طیور , دامپزشکی حیوانات خانگی 4 1298روز
تعداد کل مشاوران :26
صفحه 3 از 3 صفحه